Castellum: 21:a året med utdelningshöjning

I dagens bokslutskommuniké meddelar bolaget att utdelningen höjs till 6,10kr (5,30). Höjningen var nummer 21 i rad vilket tillsammans med Hufvudstaden utgör de längsta sviterna. Hufvudstaden har 22 i rad.