I-Tech - Risk för temporärt säljtryck

Bedömningen från Penser Access för I-Tech är hög aktiepotential till medelhög risk. Analysinstitutet påminner om att lock-up perioden löper ut 28 maj vilket kan skapa temporärt säljtryck.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter