Analyst Group: Riktkurs 10kr

Analysinstitutet Analyst Group anser att faktorer som ökande vattenbrist, striktare lagstiftning och industrier som vill kostnadsminimera kommer göra att bolagets adresserbara marknad kommer öka kraftigt. Riktkursen sätts till 10kr i deras Base scenario (s.k. uppdragsanalys)