Colabitoil: Tar nästa steg i utvecklingen

Bolaget meddelar i dagens rapport om ökad försäljning och positivt resultat. Colabitoil kommer att ta nästa steg i bolagsutvecklingen genom att vidga sin försäljning enligt en ny modell. Colabitoil kommer att samarbeta med andra leverantörer i större omfattning. Bolaget kommer även att fortsätta med underlicensieringen av produktionsanläggningar utanför Norden för framställning av bensin och flygbränsle.