Raybased: Lyckad emission

Bolaget meddelar att det säkrar sin finansiella status via en lyckad företrädesemission. "Emissionen tillför medel för vår tillväxt. Nu kan vi fortsätta att fokusera på vår expansion genom ökade marknadsaktiviteter och nya kunddrivna funktionaliteter”, säger Jonas Almquist, CEO för Raybased. Reflektion Hållbara Aktier; Bolagets aktiekurs har sjunkit successivt de senaste åren. Försäljningen har hittills inte lyft och uppgår till cirka 3 mkr. Rådet blir att avvakta i väntan på tydliga signaler om att försäljningen tar fart.