Analysguiden: 137 kr riktkurs inom 12 mån

Analysguiden justerar i en analys som publicerades idag ner sin riktkurs till 137 kr (213)i perspektivet 12 månader. Motiveringen till nedjusteringen är framför allt kopplad till storleken på orderstocken. Framtidsutsikterna bedöms dock fortsatt som ljusa. Kommentar från Hållbara Aktier: Kursutvecklingen har varit svag efter den inledande haussen under introduktionsåret. Bolagets tillväxt förra året förklaras till stor del av en enskild order och med tanke på orderstocken vid årsskiftet, löpande negativt kassaflöde på 3-5 mkr och kassan på 8 mkr så finns risk att man kommer behöva ytterligare finansiering under året. Potentiella kurstriggers uppåt är ytterligare genombrottsordrar som uppföljning på det fina fjolåret.