Hållbara Aktier: Långsiktigt köpvärd

Hållbara Aktier bedömer att Absolent har goda förutsättningar att växa väl i nivå med genomsnittet från de senaste 5 åren (23%) till bibehållen lönsamhet. Detta även om konjunkturen försvagas en del. Branschen är fragmenterad och bedöms uppgå till 20 miljarder USD. Bolaget har visat att det kan växa via förvärv på ett ordnat sätt där man köper lönsamma bolag och behåller varumärken, dvs inte förändrar för mycket vilket brukara vara riskfyllt. Även organiskt ser det bra ut och man räknar med att åtminstone hänga med i marknadstillväxten som uppgår till 8%. Efterfrågan på att skapa en mer hållbar arbetsmiljö driver på som megatrend.

Absolent har en hög bruttomarginal och parar vi ihop bolaget med andra högmarginalföretag som växer stadigt så blir några jämförelseobjekt I.A.R Systems, Mycronic och Nederman. P/E-snittet för dessa är 26 baserat på fjolårets vinst med ett P/S på 4,6. Motsvarande värden för Absolent är ett P/E på 36 och P/S på 5,7. Multiplarna lär inte stiga i ett långsiktigt perspektiv utan snarare falla tillbaka en del, hur mycket beror på vilken tillväxttakt som bolaget levererar. Bolaget växer löpande in i värderingen och när man förvärvar så är multiplarna typiskt väsentligt under bolagets egen värdering. 

Ägarstrukturen är intressant med Melker Schörling som huvudägare och inspiratör när det gäller strategi. Även VD har ett betydande innehav. 

Aktien är långsiktigt köpvärd baserat på grundtesen att det är ett välskött bolag som verkar inom en lönsam nisch med god underliggande tillväxt och med goda förvärvsmöjligheter. Efter uppgången på 150 procent på mindre än ett år så är aktien rimligt värderad i nuläget men var beredd vid eventuella svackor eller köp redan nu för att behålla långsiktigt.