Arise & Eolus - "Låg värdering" - Hållbara Aktier

Hållbara Aktier är positiv till vindkraftsbolagen Arise och Eolus Vind på nuvarande kurser (19 respektive 46 kr). Värderingen av framåtriktade P/E (även EV/EBIT) är låg när vi exkluderar Arise reaförlust vid försäljning av Jädraåsen. Vindkraftsparken i Sverige bedöms växa 7% årligen de kommande åren. Båda bolagen förväntas ha starka kassaflöden vilket minskar nettoskuld och risk. Efterfrågan på byggfärdiga vindkraftsprojekt är hög och ökande med tanke på att de pengar som allokeras in i fonder för förnybar energi. Det låga ränteläget påverkar även det positivt. Bolagen är båda väl etablerade vilket minskar risken i projekten jämfört med historisk situation. På risksidan finns vindförhållanden, elpriser och politiska beslut vilka kan slå åt båda hållen.
 
Framåtriktat P/E (genomsnittlig vinst kommande 3 år) ligger på 6,7 för Eolus. P/E för 2019 är 7,4. Vinstbedömningar är ett snitt av Introduce och Penser Access i januari/februari. P/E-talet får anses lågt speciellt som kassaflödet förväntas bli starkt det kommande året. Båda ovan nämnda analytiker är positiva i sina uppdragsanalyser vilket även gäller Börsveckan den 11/2.

En investering i. Arise kan anses ha något som Benjamin Graham i klassikern ”The Intelligent Investor” benämner som ”safety margin”. De helägda parkerna kan antas vara värda 1200 mkr och minskat med 600 mkr (bedömd nettolåneskuld i början av år 2020) blir det skuldfria värdet 600 MSEK. Bolagets börsvärde är 638 mkr vid aktiekurs 19 kr. Man får således värdet av projektutvecklingen och förvaltningen till ett mycket lågt pris. Bolagets egen bedömning om detta område i den senaste rapporten var ”Marknaden för utveckling och förvaltning är för närvarande gynnsam. Vi ser goda möjligheter att skapa värde med relativt låg kapitalbindning samt stärka vår marknadsposition.” 2018 genererade detta segment ett resultat före skatt på 101 mkr (25 mkr 2017). Projektportföljen är stor vilket borgar för uthållig vinstkapacitet.

Båda bolagen har i nuläget än låg värdering och en positiv kurstrend i förhållande till glidande medelvärden (MA50 & MA200)

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter