Hållbara Aktier - Hög chans/hög risk

Azelio introducerades i december då börsklimatet var det sämsta tänkbara. Samtidigt gjorde SVD Börsplus en kritisk analys 181203 med den skarpa rubriken "Börsplus avråder starkt från att äga aktier på längre sikt". Det gjorde att aktien fick en tuff start och från introduktionskursen 22 kr så föll den snabbt till 12 kr. I skrivande stund är kursen 11 kr (börsvärde 490 mkr).

Hållbara Aktier ser hög chans men samtidigt hög risk baserat på nedanstående utgångspunkter;

På plussidan finns: 

 • Kursnedgången har skett utan negativa nyheter i verksamheten. Utvecklingen går enligt plan.
 • Insiders har köpt efter introduktionen. Att Byggmästare Ahlström finns på ägarlistan är också positivt.
 • Potentialen och intresset för bolagets lösning är mycket stort. Får man det att fungera i pilotinstallationen i Marocko i slutet av året så är uppsidan mycket stor. Produktionsmässigt är man förhållandevis väl rustade att trappa upp.
 • Från börsvärdet ska man dra bort nettokassan på cirka 250 mkr vilken dock minskar med 25-30 mkr per månad. 
 • Behovet av nyemission kommer göra att det kan finnas en tendens att lyfta fram positiva nyheter under året. Bulletiner från testanläggningen i Marocko är av speciellt intresse.
 • Pareto har per 190110 satt riktkursen 30kr. De höll förvisso i introduktionen. 
   

Och i den andra vågskålen finns bland annat;

 • Bolaget är beroende av förtroende för att nästa emission ska bli vettig för aktieägarna. Det ifrågasättande som skedde av SVD Börsplus i december har satt sina spår i kursutvecklingen. Börsplus pekade bland annat på höga emissionskostnader samt "märkliga avtal" där man delbetalar partnern Masen från Marocko med teckningsoptioner med lösen på 15kr, dvs 7 under emissionskursen i december.
 • Får man testinstallationen att fungera med den effekt som förväntas?
 • Det kommer behövas en nyemission mot slutet av året.