Hållbara Aktier - ovanlig trigger till uppgång

18 januari gick Seatwirl ut med kallelse till årsstämma där bolaget inkluderade förslag till beslut. Ett av dessa var bemyndigande om nyemission men dock som lägst till kursen 65 kr. Med tanke på att kursen då stod i 30 kr så visade detta på ett stort förtroende för värdet på bolaget. Detta blev startpunkten på en snabb uppgång som sedan passerade de 65 kr när bolaget offentliggjorde ett nytt patent i USA. Under perioden har intresset för företaget ökat t ex definierat som antalet aktieägare. Antalet tillgängliga aktier (free float) är lågt så att kursen kan stiga snabbt vid positiva nyheter.

Potentialen är hisnande om man skulle lyckas etablera sitt flytande vindkraftverk. I senasta årsredovisningen uttalar sig en styrelseledamot så här: ”Det är numera helt klart att flytande vindkraft kommer att bli en mycket stor marknad. SeaTwirl är en intressant konstruktion som har goda förutsättningar att lyckas”
Jens Tommerup, styrelseledamot SeaTwirl (tidigare VD MHI Vestas)