Nobina - Räkna med 10% - Hållbara Aktier

Nobina profilerar sig som det mest hållbara kollektivtrafikbolaget. Det förväntas gynna bolaget en del framöver i strävan att få upp resultatmarginalen mot 5% (4,6% R12) samt att upprätthålla tillväxttakten på 5%.

Kollektivtrafik i stort är en gynnad bransch när klimatfokuset ökar. Bolaget känns välskött och långsiktig förväntansbild på avkastning ligger på 10% per år varav cirka hälften via direktavkastning. Köpläge kan uppstå vid tillfällig sättning på marknaden. Annars är aktien vid kursen 62 kr rimligt värderad jämfört med aktiens egen historik.

Hållbara Aktier ser Nobina som en konjunkturstabil aktie med hög direktavkastning och miljöprofil som har ok utsikter från aktuell kursnivå.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter