Ecoclime - "Positivt nyhetsflöde att vänta" - Hållbara Aktier

Ecoclime lär fortsätta att dra nytta av megatrenden mot energieffektivisering. Tyngdpunkten mot ROT-projekt minskar konjunkturkänsligheten. Bolaget har ett gott försäljningsmomentum och stark kassa. Samarbetet med Europeiska Investeringsbanken, förvärvsstrategin och etablerade bas av referenskunder ger en grogrund för ett positivt nyhetsflöde under året. Den egna målsättningen om 500 mkr i omsättning med ett rörelseresultat på 75mkr 2021 bedömer vi som trovärdig. Bolagsvärdet på skuldfri basis ligger i nuläget på knappt 150mkr.

Vi gillar även att bolaget hittills levererat i linje med sina utfästelser. Utvecklingen är mycket stabilare än vad kursutvecklingen indikerar. Nedgången från haussen sommaren 2018 hänger inte ihop med verksamhetens utveckling utan spekulation. Vi är positiva till att ledning och styrelse är storägare och att VD nyligen ökat sitt innehav. Från kursnivån runt 7,70 kr ser vi en kursdubbling inom 3 år.

Enligt policy tydliggör Hållbara Aktier när det finns ett aktieinnehav i teamet eller hos närstående. Detta är fallet när det gäller Ecoclime.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter