Hållbara Aktier - Godkända tekniktester i Kina bakom årets kursryck

Josabs kursutveckling präglas historiskt av ett rejält ryck uppåt i samband med positiva nyheter för att sedan successivt falla tillbaka. Ett exempel var andra halvåret 2017 då aktien steg runt 200% och ett nyleigt exempel detta år. 22:a januari till 25:e februari steg kursen runt 130% till 4,50 kr för att därefter falla tillbaka igen.

Det som skapade kursrycket var licens för rening av arsenik i Ungern (och därmed hela EU) men framför allt ett godkänt tekniktest i Kina och planer för licensavtal med erkänd partner i landet.

Bolagets intäkter har börjat ta fart men är fortfarande låga. Ytterligare finansiering lär behövas och mer information lär komma under våren. Möjliga kursdrivare under året är framför allt nya större avtal i Kina och Indien. I väntan på dessa är det inte omöjligt att kursen fortsätter ned i linje med historiskt mönster. 

Hållbara Aktier delar bolagets uppfattning om de starka drivkrafter som är positiva långsiktigt. Josab adresserar ett av världens största hälsoproblem, bristen på rent vatten. Drivkrafterna uttrycks på bolagets hemsida enligt nedan;

  • Det globala behovet av rent vatten ökar – 2,1 miljarder människor saknar rent dricksvatten.
  • Det globala uttaget av sötvatten är idag större än vad som naturligt hinner produceras.
  • Miljödebatten beträffande världens vatten växer globalt där hållbara lösningar/modeller har ett naturligt övertag.
  • Utveckla en enkel och skalbar teknik som svarar mot varierande men eskalerande behov av vattenrening i olika delar av världen.