IA Industriarmatur - "Håll ett öga på tillväxten kommande kvartal" - Hållbara Aktier

Den senaste kvartalsrapporten visade på 14% tillväxt att jämföra med 24% på helårsbasis och långsiktigt mål på 15%. Jämförelsekvartalet var enligt bolaget relativt starkt. Med tanke på bolagets höga bruttomarginaler runt 60% blir det extra intressant att hålla fokus på tillväxten kommande kvartal. Flera av börsens vinnare de senaste åren har präglats av tillväxt på över 15% till bruttomarginaler runt 50% och uppåt.

På dagens kursnivå värderas bolaget till 50 mkr. Bolaget har en stabil finansiell situation och verkar inom en liten nisch där det fortfarande finns mycket att hämta på de marknader bolaget redan finns på. Noterbart att helårsvinsten har belastats med goodwillavskrivningar på 3 mkr (0,75 kr/aktie) och att det fria kassaflödet varit positivt de senaste tre åren. 

Hållbara Aktier bedömer att kursen kommer tuffa på uppåt från nuvarande 12,50 kr om tillväxten fortsätter i utlovad takt.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter