Sustainable Energy Solutions: Samarbete med Vattenfall

Sustainable Energy Solutions noterade idag ett kurslyft på hela 108% efter en längre tids omfattande nedgång. Bolaget meddelade att man kommer inleda ett samarbete med Vattenfall med syftet att utvärdera, produktifiera och utveckla energilösningar för nya områden. 

Bolaget redovisade omsättning på 41 mkr med ett resultat på -30 mkr för 2018. Bolaget har stöttats med nya lån från MLT, bolagets huvudägare. MLT har förklarat att det står bakom bolaget, och kommer att tillföra det ytterligare kapital, såväl rörelsekapital som kapital som kan komma att krävas för ytterligare förvärv i verksamheter som kompletterar de färdigheter som SENS besitter i dagsläget.