Soltech: Viktigt avtal i Kina

Soltech blev en av dagens kursvinnare med en uppgång på 10%. I ett pressmeddelande offentliggjordes att ett exklusivt femårigt samarbetsavtal har tecknats med Jiangsu Siyang Administrative Committee of Economic Development Zone i Jiangsu Provinsen, om byggnation av 500 megawatt (MW) solenergikapacitet (100 MW om året i fem år).

Avtalet beräknas fullt utbyggt och utan bidrag från vare sig provins eller centralregeringen generera årliga intäkter om cirka 465 MSEK. Detta motsvarar en årlig avkastning på investerat kapital om cirka 15,8 %, vilket visar att beroendet av bidrag för att nå god lönsamhet inte längre finns för ASRE. 

Hållbara Aktier var den 20:e mars positiva till aktien som sedan dess är upp 18%. Det finns nog mer att hämta.