Hållbara Aktier: Bra läge att stiga på

Med genomförd fulltecknad nyemission, ökat insiderinnehav och ett börsvärde på 112 mkr (kurs 0,64) så bedömer Hållbara Aktier det är bra timing att gå in i bolaget.

Bolaget har bra referensorders, växlar upp produktionen och bedöms ha åtgärdat större delen av kvalitetsproblemen från 2018. Produkterna ligger i tiden med flera patent och som det verkar ok konkurrenssituation. Sannolikheten för ett positivt nyhetsflöde under kommande halvår är relativt hög vilket mycket väl kan skapa rejäla kursryck. Samtidigt är det så att ett positivt kassaflöde ligger en bit i framtiden så ny finansiering kommer att behövas vilket innebär en risk. 

Analyst Group satte riktkursen 1,20 kr i sin uppdragsanalys i februari.