Metacon - Fortsätter den starka kursresan? - Hållbara Aktier

Metacon har haft en mycket lyckad start på börsen trots det periodvis lite skakiga börsklimatet som påverkat andra introduktioner negativt. Aktien introducerades på 35 öre i oktober och har som högst varit uppe på 2,29 kr. Nuvarande kurs på 1,37 kr innebär ett börsvärde på 189 mkr. 

Aktien är en av årets vinnare med en uppgång på 90%. Bolaget betecknar fjolåret som ett tydligt genombrottsår och har tagit ett antal mindre order de senaste tiden. Vätgasmognaden (och intresset) i Sverige är förhållandevis lågt i förhållande till Norge och Danmark och i synnerhet Asien vilket kan vara en nackdel för bolaget. Kassan var vid årsskiftet 5 mkr dessutom med en nettokassa på 0,4 mkr. Kassaflödet var senaste året cirka -15 mkr vilket innebär att ny finansiering lär behövas under året. 

Bolaget bedömer att dess teknik är unik. Man står på tröskeln till en tydlig kommersialisering. Hållbara Aktier bedömer att bolagets verksamhetsinriktning är mycket intressant men att det är osäkert hur länge det dröjer innan intäkterna kan ta fart och hur konkurrenssituationen utvecklas. Slutsatsen blir att avvvakta.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter