Hållbara Aktier: Bra finansieringslösning

Bolaget meddelar idag i ett pressmeddelande att man har kommit överens med Colruyt Group och Norsea Group i en avsiktsförklaring om att investera i SeaTwirl AB, delta i utveckling och installera SeaTwirl S2-1MW, SeaTwirls innovativa flytande offshore vindkraftverk. Omfattningen av den planerade investeringen uppgår totalt till 70 MSEK, förutsatt att milstolpar uppnås.

Hållbara Aktier bedömer att detta är en bra finansieringslösning som ger lugn och ro i utvecklingen och en kvalitetsstämpel. "Att få NorSea Group och Colruyt Group/Parkwind som partners tar SeaTwirl till en helt ny nivå, med dessa bolags kompetenser inom offshore verksamhet och etablering av vindkraftsparker", säger SeaTwirls ordförande Roger Cederberg.  

Hållbara Aktier noterar detta som en parallell till Climeons investeringssamarbete med Breakthrough Energy Ventures (BEV) vilket var mycket positivt för kursen.