Hållbara Aktier - Succéartad introduktion

Bolaget meddelade innan introduktionen att intresset för att teckna aktier i Triboron har varit mycket stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga B-aktier, tecknades cirka 25 gånger. Sett till hela erbjudandet tecknades emissionen cirka 7 gånger. 
Genom Erbjudandet tillfördes Bolaget cirka 30,4 MSEK samt därutöver en övertilldelningsoption om cirka 4,9 MSEK före emissionskostnader. Det var flera kändisar som deltog i emissionen, bland andra Leif GW Persson, Hans Stråberg, Henry Sténson, Carl-Henric Svanberg och Lars Thunell.

När handeln med aktien inleddes så blev det en av de bästa introduktionerna på länge. Teckningskursen på 8,80 kr dubblades snabbt och andra handelsdagen toppade kursen på 25 kr innan den rekylerade en del. Hållbara Aktier noterar att intresset för företag som har potential att bidra med stora besparingar med utgångspunkten primärt i miljövinster är mycket stort.