Soltech: Stark start på året

SolTech Energy Sweden AB meddelar i ett pressmeddelande i måndags att omsättningen i koncernen för kvartal 1 uppgick till cirka 44 MSEK vilket är 221% högre än kvartal 1, 2018 (13,7 MSEK).  Den kraftiga ökningen beror främst på tillskottet av koncernens tre förvärv under kvartalet samt ett starkare affärsflöde från den kinesiska verksamheten.

Alla delar av Soltech uppvisar en stark tillväxt. Kursen är upp 91% hittills i år och börsvärdet är just nu 561 mkr.