Placera: Beijer Ref förtjänar plats i långsiktig portfölj

Placeras analytiker Per Ericson skriver idag att Beijer refs värdering är hög efter en fin kursresa de senaste åren men noterar att aktien dock ligger 20% lägre än ATH. Vinsten per aktie väntas öka med 11-12 procent de kommande två åren  vilket gör att aktien motiverar en plats i den långsiktiga portföljen.

Hållbara aktier har respekt för att värderingen (ex P/S och EV/EBIT) ligger högt ur ett historiskt perspektiv även om det fortsatt finns underliggande trender som talar för bolaget (se kursvinnar-analysen). Det är nog främst den höga värderingen som gjort att bolaget inte hängt med index så här långt i år. Rapporten i veckan kommer bli intressant.