Hållbara Aktier: Tar bort köprek efter snabb kursökning

Hållbara Aktier tar i dag bort sin köprekommendation då kursen stigit mycket under kort tid och vi ser risk för rekyl. Den positiva bedömningen av bolagets långsiktiga förutsättningar kvarstår.