Hållbara Aktier - Sannolikheten för större affärsmässiga framgångar har ökat

Parans har med tanke på bolagets storlek en bred ansats mot marknaden, dels geografiskt med fokus på Europa, USA och Mellanöstern, dels applikationsmässsigt med olika typer av inomhusmiljöer och även tunnlar som exempel. Intresset verkar vara stort över hela linjen vilket förstås är positivt. Hållbara Aktier bedömer att det är viktigt att man i sin breda ansats hittar en prioritering där man kan få tydliga referensprojekt med stark ROI för kunder samt där Parans egna marginaler är höga. Förra året var det löpande kassaflödet -19 mkr och man har nyligen säkrat finansiering. Ytterligare finansiering kommer nog behövas under året.

Den senaste produktgenerationen innebär en radikal prestandaförbättring jämfört med tidigare. Aktivitetsnivån i bolaget är hög, nya partnersamarbeten har kommit på plats samtidigt som intresset verkar öka och kvalitetsproblemen vara åtgärdade. Ramavtalet i mars i Kalifornien var positivt och fick kursen att lyfta rejält. Sammantaget har sannolikheten ökat för större order. 

Börsvärdet på knappa 80 mkr vid kursen 2,30 kr är inte skrämmande i ljuset av detta och har varit uppe i det dubbla. Kursmässigt blir det en fråga om vad som kommer först, nyemission eller ytterligare affärsmässiga framgångar typ tunnelprojektet i Holland eller större avtal med Ikea som man redan har affärer med. Antalet aktier har via nyemissioner sedan 2010 gått från runt 4 miljoner till runt 35 miljoner. Hållbara Aktier har i nuläget en neutral syn på Parans.