Heliospectra - Positionerat för tillväxt - Hållbara Aktier

Heliospectra är ett teknikledande bolag som gynnas av trender när det gäller sustainability (bl a ökad efterfrågan på närodlade produkter), växande befolkning och tillväxt genom legalisering av cannabis. Bolaget har vuxit successivt de senaste åren och är väletablerat. Hållbara Aktier bedömer att det är god sannolikhet att tillväxten tar fart ytterligare under detta år. Bolaget har under senaste året arbetat fram en tydligare strategisk inriktning samt bytt huvudleverantör vilket vi bedömer som positivt. Vidare är det strategiska samarbetsavtalet med ABB värdefullt ur flera perspektiv.

Bolaget har nyligen genomfört en företrädesemission som tillförde knappt 50 mkr och gör att finansieringen är tryggad åtminstone kommande 12 månader. Hållbara Aktier bedömer att kursnivån strax över 4,50 kr är en bra nivå att kliva in på. Som referens kan ges Redeyes senaste analys (190303) där man anger riktkursen 6,00 kr som motiverat värde.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter