ÅF - Riktkurs 200 kr enligt DI

Dagens Industri ger i dagens tidning en köprekommendatyion för ÅF, en av de "hållbara" aktierna med störst börsvärde . Aktien har halkat efter Sweco de senaste åren både vad gäller omsättning och börsvärde. Köpet av finska Pöyry gör emellertid att man kliver om Sweco som Nordens största teknikkonsult. Givet att integrationen går bra så anser DI att ÅF bör värderas upp med 20%. Bolaget värderas just nu enligt DIs bedömning till 12,5 gånger nästa års vinst. Riktkurs 200 kr.

Aktien steg under dagen 4% till 170 kr.

Noterbart från intervjun vid sidan av artikeln är att VD Jonas Gustavsson lyfter fram de underliggande drivkrafterna bakom en förväntad ökad efterfrågan de kommande åren; klimatutmaningen och urbaniseringen. Dessa skapar ett stort behov av hållbara lösningar inom såväl städer som industri. Delar av kundbasen ställs även inför omfattande disruptiva förändringar. 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter