SaltX - "Nystart" kan skapa ny trend - Hållbara Aktier

Energilagringsbolaget SaltX Technology har nyligen tillsammans med Vattenfall premiärvisat pilotanläggningen för storskalig energilagring i SaltX patenterade nanocoatade salt. Premiären rönte ett stort intresse från både press och energibranschen. Genom pilotanläggningen ska Vattenfall de närmaste månaderna utvärdera en storskalig energilagring i nanocoatat salt.

Kommentar Hållbara Aktier:
Produktion av energi från förnybara källor som sol och vindkraft har en ojämn produktionstakt, eftersom den exempelvis sker när solen lyser eller när det blåser. Det är ett förhållande som kräver att energin kan lagras om man ska kunna konsumera den när man själv vill. Storskalig lagring av termisk energi av den typen som SaltX erbjuder löser några av de stora problemen med andra lagringsformer, eftersom den inte kräver några gigantiska investeringar och den löpande användningen är kostnadseffektiv. Marknadspotentialen är betydande.

SaltX har efter en tidigare bredare verksamhetsinriktning valt att strategiskt prioritera detta område. Detta är positivt. Pilotprojektet med Vattenfall är mycket viktigt. Positiva nyheter kan komma att driva kursen. Och motsatsen med negativa. Bolagets burnrate är hög så ytterligare nyemissioner kommer behövas. Den senaste emissionen vid årsskiftet gav runt 80 mkr och blev fulltecknad med hjälp av garanter. Den genomfördes när börshumöret var lågt i december. Bolaget har en ny VD på väg in som börjar i maj.

Kursmässigt har bolaget gått från runt 40 kr för 1,5 år sedan till nuvarande nivå runt 6 kr. Positivt är att kursen planat ut på den nivån en tid. Med ny VD, ny strategisk inriktning och viktigt pilotprojekt med Vattenfall så känns det som en nystart för företaget. Börsvärdet är nu runt 430 mkr. 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter