Hållbara Aktier: Blir det en dubblering även 2019?

Efter en svag start på året kom kursen att nära nog dubbleras efter bokslutsrapporten i mars. Den rapporten innehöll intressanta siffror som bl a 

  • Nettoomsättningen för 2018 blev 218 156 TSEK, vilket kan jämföras med nettoomsättningen på 115 009 TSEK för 2017. Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2018 blev 53 021 TSEK.
  • Rörelseresultatet för 2018 blev 35 749 TSEK, vilket kan jämföras med 25 002 TSEK för helåret 2017. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2018 blev 5 037 TSEK.
  • Uppföljningsorder på produktionsutrustning hos befintlig kund för utökad produktionskapacitet. Ordervärde cirka 64 MSEK.
  • Den totala orderingången för 2018 var 264 540 TSEK.
Utvecklingen 2018 innebar att bolaget dubblat försäljningen årligen från 2014. Den snabba tillväxten kan antas fortsätta.

Börsvärdet ligger idag på 1,2 miljarder dvs 5 gånger senaste årets orderingång. P/E-talet är 34 baserat på fjolårets vinst men fortsätter tillväxten så växer bolaget snabbt in i värderingen med tanke på den relativt höga bruttomarginalen.  Nästa uppdatering om tillväxttakten får vi när delårsrapporten kommer den 15:e maj.

Insideraktiviteten var positiv förra året. Så här långt i år har inga insideraffärer skett.