Hållbara Aktier: Nyheter om Höganäs inom kort

Cortus Energy tillhör de bolag som gått bäst i år av de som ingår på Hållbara Aktiers lista. Uppgången är 82% att jämföra med de 19% som är genomsnittet för dessa aktier (även AFVs generalindex ligger på +19%).

Året startade mycket svagt och bottennoteringen 0,155 kr noterades i februari efter ett svagt bokslut samt att bolaget behövde låna pengar av huvudägaren. "I detta läge ses denna lösning som bästa alternativ för Cortus fortsatta resa mot en lyckad introducering av den första förgasningsanläggningen i Höganäs, samt uppstarten av Cortus samarbete med Swedish Biofuels gällande grönt flygbränsle", skrev Cortus då i pressmeddelande.

Vändningen uppåt kom i början av mars då bolaget startade drifttagning av anläggningen i Höganäs. Ytterligare ryck uppåt när man meddelade att en studie som Cortus Energy har genomfört tillsammans med Avdelningen för Kemisk processteknologi vid KTH visade att produktion av grönt flygbränsle med syngas från WoodRoll är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Så sent som igår kom sedan nyheten om ett samarbete med det litauiska bolaget Lignin Eko beträffande produktion av syntetisk naturgas. Aktien steg 10% under dagen.

Regeringens mål är att 30% av flygbränslet ska vara grönt år 2030. Bolaget har fått stöd från Energimyndigheten att undersöka möjligheterna att producera just förnybart biobränsle i Sverige.

Aktiens uppgång underlättar finansiering men mycket avgörs av hur Höganäs utvecklas. Positivt är att huvudägaren nyligen tydliggjort att han tror starkt på bolaget genom det lån som tillfördes samt att intresset för bolaget är stort, bland annat exemplifierat med den kommande fulltecknade aktiedagen i Höganäs den 23:e maj. I samband med detta kan vi se fram emot nyheter om aktuell status.