Hållbara Aktier: Underliggande positiv utveckling

Powercell är en av vinnarna hittills i år med en uppgång på 54% och 117% senaste 12 månaderna. Under året har såväl uppföljningsorder som nya order kommit in varav en del betraktats som strategiskt viktiga.

Bakgrunden till uppgången senaste 12 månaderna täcks in av VD Per Wasséns inledande kommentar i bokslutskommunikén. 
"Usually, a CEO will never be satisfied, but when it comes to 2018 I will allow myself to feel somewhat pleased. 2018 was the year in which we celebrated our tenth anniversary, and the year in which the world finally recognised the vital importance of PowerCell’s fuel cell technology to achieve the phasing-out of fossil fuels. It was the year in which global manufacturers of cars, buses, trucks and construction equipment became our customers, and in which we almost doubled our turnover and commenced exciting new cooperations with industrial giants such as Siemens AG and Robert Bosch GmbH."

Efter den rapporten steg aktien dryga 30% innan den rekylerade tillbaka till 55 kr. En del av rekylen förklaras av att man inte kommit överens om de affärsmässiga villkoren med Nikola Motors för att gå vidare med samarbetet. I slutet av 2017 blev det känt att Powercell utsetts till så kallad primär leverantör av bränslecellsstackar till Nikola Motors testfordon. 

Kursen ligger fortfarande över långsiktig trendlinje men har fallit ner under den kortsiktiga (SMA50) kurvan.