Har förväntningarna blivit för höga? - Hållbara Aktier

Många av bolagen på listan med bolag som har en miljöinriktning och/eller ett starkt hållbarhetsarbete har utvecklats starkt hittills i år. Bland annat har tio bolag stigit mer än 50% under årets inledande tertial.

Har förväntningarna blivit för höga?

När de tio första bolagen har levererat sina kvartalsrapporter så har kursreaktionen blivit negativ i åtta fall. Det är bara rapporterna från Beijer Ref och Nederman som tagits emot positivt. I båda dessa fall har bolagen redovisat stark tillväxt i både försäljning och resultat per aktie.

Alla väletablerade bolag samt totalt sju av tio bolag visar på försäljningstillväxt. Här är det Arc Aroma Pure, Seatwirl och Parans Solar Lighting som avviker. Parans indikerar att orderingången varit högre, dock utan att specificera beloppet. Dessa tre bolag är fortfarande att betrakta som förhoppningsbolag. Alla tre har fortfarande en nettokassa men samtidigt ett behov av ny finansiering. Arc Aroma Pure har efter perioden redan genomfört en emission som blev övertecknad med 10% och inbringade 42 mkr före emissionskostnader. Seatwirl har en plan som de kommunicerat. Parans har sagt att man kommer lösa finansiering under våren men ännu inte berättat hur.

Noterbart är att humöret bland insiders fortfarande är gott. De flesta bolagen noterar positiv balans både när det gäller antalet affärer och totalt antal aktier.

Det blir intressant att se om kommande veckors kvartalsrapporter följer samma mönster. Hållbara Aktier återkommer i ämnet.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter