ABG Sundal Collier: Låg värdering av rörelsen (kommentar Hållbara Aktier)

ABG har gått igenom Eolus senaste rapport och konstaterar att rapporten var klart bättre än deras förväntningar. I deras värdering betalas rörelsen från 2021/22 till låga 29 mkr. Detta för en marknadsledare i Sverige på en marknad som förväntas fyrdubblas fram till 2040.

Kursreaktionen på rapporten blev neutral men kursen steg lite i slutet av veckan. Hållbara Aktier delar uppfattningen att bolaget är lågt värderat och kvarstår med en köprekommendation. Kurstrenden är positiv och insiders är positiva dock med låg volym.