Cell Impact - företrädesemission om 54 mkr

Cell Impact genomför en företrädesemisison som vid full teckning tillför bolaget cirka 54 MSEK före emissionskostnader. Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Emissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden samt särskilda teckningsåtaganden uppgående till totalt 100 procent av den initiala emissionsvolymen. Till företrädesemissionen har en överteckningsemission kopplats om cirka 10 MSEK för att tillgodose eventuell överteckning i företrädesemissionen. Teckning sker under perioden 26 april - 10 maj 2019.

Aktien har efter ett svagt fjolår vänt uppåt starkt men ligger vid cirka 6 kr fortfarande långt under historiska toppnivåer på över 20 kr. Insiders har inte agerat senaste halvåret och den senaste rapporten visade på tillväxt men på en låg nivå. Kassaflödet under kvartalet var -11 mkr vilket drog ner nettokassan till 3 mkr och tydliggjorde behovet av emission. I rapporten tydliggör VD Pär Teike investeringscaset; "

"Hur effektivt är egentligen vätgas?
Ibland kan det vara svårt att förstå exakt hur effektivt vätgas är som bränsle i elbilar. Visste du att Toyotas personbil Mirai kan köra 480 kilometer på endast 5 kg vätgas? Och att det bara krävs 50 liter havsvatten för att tillverka den vätgasen? Och att det enda utsläppet ur bilen är just 50 liter vatten?

Det låter fantastiskt men det är teknik som faktiskt existerar – uppemot 10 000 Toyota Mirai rullar idag på vägarna i mer än 10 länder. Dock till en för hög kommersiell kostnad, det är där vår teknik kommer in."

Kassaflöde bedöms enligt bolagets plan bli positivt 2023.