Vinnande aktiestrategier - Hållbara Aktier

Hållbara Aktier har gjort en omfattande genomgång av de senaste årens kursvinnare på svenska börserna. Genomgången visar att en del faktorer varit gemensamma för en övervägande andel av dessa ”aktieraketer”. Två sådana faktorer är

  • insideraktivitet året innan uppgångsperioden samt
  • storlek på VDs aktieinnehav. 


En övervägande del hade en positiv balans när det gäller både antal köp/säljaffärer bland insynspersoners och även i total volymbalans. Annorlunda uttryckt så var det knappt tio procent som hade negativ balans dvs där säljsidan var i majoritet. I tidigare studier så har insideraktivitetens betydelse lyfts fram. Ett exempel är artikeln ”Lönsam strategi följa insiders i mindre bolag” (Aktiellt. Mats Larsson, aktieanalytiker, Swedbank, 151203).
 
Artikeln lyfter fram att det är få som systematiskt analyserar företagsledningars aktieköp i det egna bolaget. Detta trots att många akademiska studier visar att det på lång sikt är lönsamt att följa insiders aktieköp. VDs köp har störst signalvärde följt av koncernledning och styrelse. Övriga insiders når inte bättre resultat än marknaden. Insideraktivitet tenderar ha större betydelse i små bolag. Större förvärv betyder mer liksom om det är återkommande affärer samt om det sker insiderköp även i branschkollegor. 

VD i bolagen som gick bäst hade inför uppgångsperioden ett aktieinnehav på mer än 1 miljon kronor, i många fall väsentligt större. Detta gällde oavsett storlek, bransch och tidsperspektiv. Totalt sett gällde detta nästan 80% av kursvinnarna.
 
Två aktier som uppfyllde ovan kriterier och som även surfar på megatrenden hållbarhet är Beijer Ref och Absolent. Deras positiva trend har fortsatt i år med uppgångar på 38 respektive 57%. 
 
Hållbaraaktier.se kommer återkomma till andra faktorer som var gemensamma för kursvinnarna 2013-2018. Faktorer som var tillgängliga innan uppgångsperioden och indikerade köpläge. En komplett rapport tillsammans med referat från artiklar om vinnande aktiestrategier kan beställas (Rapporten ”100+ kursvinnare 2013-2018”).

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter