Hausse! - Hållbara Aktier

Elva aktier på listan med hållbara aktier steg i dag med minst 5%. En av de bästa dagarna någonsin för denna kategori bolag. Och en kontrast mot nedgången för börsen som helhet (OMX Stockholm PI -0,6%). 

Exempelvis noterade nedan bolag fina uppgångar:
 

 • Metacon steg med 44% efter att man offentliggjort en order men framför allt för att man tagit in nya investerare. Aktien har vid kursen 1,73 kr ett börsvärde på 226 mkr. Högsta kursnoteringen på 2,29 kr nåddes i februari. 

  Metacon AB är ett energiteknikbolag vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och stora energisystem för produktion av vätgas, el och värme. I dagens pressmeddelande säger VD Chris Törnblom: "Det känns synnerligen inspirerande att få ombord dessa kvalificerade och långsiktiga investerare, vilket är positivt både för bolaget och dess aktieägare. Denna transaktion tillsammans med befintliga teckningsåtaganden innebär att en stor del av emissionen kommer att tecknas utan att garantiåtaganden behöver tas i anspråk".
   
 • Soltech Energy Sweden återhämtade gårdagens fall och steg 13% efter att bolaget sent under gårdagen meddelat att man inte ser något problem med minskade subventioner i Kina samt Teslas aviserade prissänkningar. Soltech annonserade även villkor för en företrädesemission som förväntas inbringa 74 mkr. Soltech har tidigare ingått i Hållbara Aktiers portfölj men plockats bort efter ett snabbt kurslyft.
   
 • SeaTwirl som varit inne i en rekyl sedan början av april då kursen nådde 135 kr, steg 13% till 101 kr. SeaTwirl ingår i Hållbara Aktiers portfölj.
   
 • Powercell fortsatte upp 6% efter de senaste dagarnas kraftiga uppgång som i det närmaste dubblerat börsvärdet till 4,9 miljarder kr. Uppgången triggades av det stora avtalet med Bosch. Powercells uppgång verkar till viss del ha smittat av sig på hela sektorn.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter