Är du insatt i "hållbara" bolag?

Olika infallsvinklar gagnar helhetsanalysen.

Om du bidrar med din "minianalys" i form av ett aktietips under maj månad så får du kostnadsfritt rapporten "100+ kursvinnare 2013-2018". Ditt tips publiceras på hållbaraaktier.se.