Hållbara Aktier: Rekyl kan skapa köpläge

Climeon har per 190506 stigit med 122% senaste 12 månaderna och 79% i år. Däremot har aktien svalnat betydligt senaste månaden och då inte hängt med i den allmänna haussen för bolag med inriktning mot miljöteknik och förnyelsebar energi. Aktien har efter dagens nedgång sjunkit 2% vilket är svagare än 36 av aktierna listade på hållbaraaktier.se. 
 
I Affärsvärldens nummer den 25 april gjordes en genomgång av Climeon från olika perspektiv. VD Thomas Öström fick även pryda omslaget med rubriken ”Klimatets frälsare". Dagarna efter analysen föll aktien cirka 10%. I artikeln, som alla ägare och potentiella sådana rekommenderas att läsa, ges en balanserad syn på hot och möjligheter. Några uttalanden om bland annat värdering och hur unik lösningen kan tillåtas vara i det långa perspektivet balanserades mot den stora potentialen, årets framgångar och samarbetet med BEV. 
 
Climeon är med sina 4,4 miljarder i börsvärde i samma värderingsklass som Powercell som just nu värderas till cirka 5 miljarder. Till skillnad från Powercell har Climeon rönt ett stort intresse från institutioner. 
 
Bolaget genomförde nyligen en emission. Från bolagets pressmeddelande 190404 framgår; "Emissionen var starkt övertecknad med stort intresse från institutionella investerare i Norden, Tyskland, Storbritannien och USA". Några av dessa var Handelsbanken, Skandia, Länsförsäkringar och Enter Fonder.” Emissionen skedde till kursen 83 kr. Nyemissionens 240 miljoner kronor kommer bidra till att accelerera bolagets affärsplan genom marknadslansering på utvalda marknader, snabbare produktutveckling för att nå ytterligare kostnadsbesparingar med målet att snabbare nå målet om 50 procent bruttomarginal.
 
Hållbara Aktier bedömer att Japan är nyckeln. Grundförutsättningarna där är goda med högt elpris, hög andel importerad el och ett mycket stort elbehov. Geotermiska förutsättningarna är mycket goda. Lyckas man där kan bolagsvärderingen mångdubblas. I årsredovisningen berör man detta bland annat på följande sätt:
 
”Vår geotermiska affär har utvecklats i en rasande takt under året. I juni levererade vi för första gången någonsin Heat Power-moduler till en kund inom geotermi och i november producerade samma maskiner sina första kilowatt geotermisk el på Island. Från förstudie till första kilowatt tog det 10 månader av in- tensivt arbete, något som tar flera år för geotermiska kraftverk för höga temperaturer. Efter omfattande tester av våra maskiner och Varmaorkas omkringliggande konstruktion godkände kunden anläggningen i mars 2019.” 
”På precis samma sätt ska vi systematiskt bygga upp kraftverk i Japan tillsammans med bland andra Baseload Power Japan och Dios Energy. Det finns inte bara ett skriande behov av en förnybar baskraft i landet utan också ett stort behov av nya intäktskällor för människorna på landsbygden. Med samma geotermiska förutsättningar som Island men betydligt fler invånare och ett skyhögt elpris är affärsmöjligheterna enorma. Precis som på alla våra marknader kommer vi stöta på utmaningar längs vägens gång men med det team vi har på plats är jag övertygad om att vi kommer ta oss fram och nå våra mål. Precis som vi gjort hittills.”
 
Noterbart från årsredovisningen är stora aktieinnehav hos ledning och då bland annat VD. Detta är positivt.
 
Sammanfattningsvis så har hållbaraaktier.se en  positiv syn på bolaget;

  • Tekniken fungerar.
  • Finansiering känns trygg.
  • Kompetens inkl nätverk verkar god.
  • Baserat på offentliggjord information så bör förutsättningarna vara goda att lyckas i Japan vilket då kan bli en mycket stor marknad. Större order kan komma under året.
  • Kursrekylen har gjort aktien mer köpvärd och det ökade institutionella ägandet är positivt. Hållbara Aktier lägger in Climeon i portföljen till dagens slutkurs 91,20 kr.