Etrion: Ökad omsättning och minskad förlust under Q1

Solenergiproducenten Etrion meddelar i pressmeddelande i dag om en förbättring Q1 2019 jämfört med föregående år: 

  • EBITDA-resultat på 1,7 miljoner dollar (0,7) för det första kvartalet.
  • Resultat efter skatt blev -2,2 miljoner dollar (-3,8).
  • Nettoomsättningen uppgick till 4,2 miljoner dollar (2,9).
  • Produktionen av el uppgick under kvartalet till 12,3 MW (8,1)
  • Bolaget upprepar sin prognos för intäkter på 15,9-17,6 miljoner dollar för helåret 2019. Ebitda-resultatet på projektnivå väntas ligga på 12,0-13,3 miljoner.