Hållbara Aktier: Naturlig reaktion på rapportinnehåll i Q1

Climeons rapport för första kvartalet togs emot med besvikelse och aktien sjönk under rapportdagen med 6% i en generellt nedåtgående börs. Tre negativa nyheter var beskedet om att ledtiderna i Japan är längre än väntat, att order på 10 mkr annullerats och att inga nya order kommit in under kvartalet. De tunga positiva händelserna i form av samarbetet med BEV och den övertecknade emissionen var ju kända sedan tidigare. 
 
Omsättningen kom igång under kvartalet. En positiv nyhet var att bruttomarginalen i leveranser till den japanska marknaden indikerade att långsiktig målnivå ligger inom räckhåll. Vid periodens utgång uppgick orderstocken till 799,3 MSEK (404,3), motsvarande 228 (137) Heat Power-moduler. 

Hållbara Aktiers bedömning av bolaget är oförändrat positiv även om signalerna under kvartalet tydliggör såväl risker som behovet av ett långsiktigt synsätt.