OrganoClick: Medvind igen efter svagt 2018

Bolagets presenterade idag kvartalsrapporten för första kvartalet som andades optimism. Tillväxten var 20% och EBITDA var positivt. 

Bolaget skriver i pressmeddelandet " Våra nya kunder har nu börjat generera försäljning för oss men vi växer även med flera befintliga kunder. Både affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter och Funktionellt trä växer starkt men även de andra produktsegmenten har börjat komma igång....Hävstången i vår affär börjar nu synas tydligt då vi lyckats minska våra omkostnader med totalt 1,6 miljoner kr under kvartalet samtidigt som vi ökat försäljningen med 20 %. Sammantaget resulterade detta i ett positivt EBITDA* om 0,8 (-3,0) miljoner kr och rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 2,5 miljoner kr till -2,1 (-4,6) miljoner kr."