Q1-rapporterna: Fortsatt få som överträffar förväntningarna - Hållbara Aktier

Hållbara Aktier följer upp kursreaktionen i samband med delårsrapporterna. Slutkurs dagen innan jämförs med slutkurs dagen efter rapporten. Hur ser det då ut så här långt?
 

  • 25% har noterat en positiv kursreaktion på rapporten
  • Samtliga dessa ökade sitt resultat
  • Sammantaget tyder detta fortsatt på att förväntningarna blivit lite väl uppskruvade efter årets starka inledning
  • Insideraktiviteten i rapporterande bolag är fortsatt överlag positiv så här långt i år. 11 har uppvisar positiv balans medan endast 3 är negativa.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter