Axolot: Rustar för kommersiellt genombrott i "större skala"

Axolot väntar fortfarande på sitt kommersiella genombrott. Man har efter emissionen finanser för att börja bygga upp organisationen vilket nu sker. 

I senaste kvartalsrapporten skriver VD att "Det finns ett stort och positivt intresse för vår teknologi och många vill utvärdera den - vi som är övertygade om dess värde och förmåga att lösa många behov relaterade till vattenrening och recirkulation är naturligtvis otåliga och vill få ut fler kommersiella anläggningar så snart som möjligt. Resultaten kommer, men jag måste också konstatera att det inte finns någon genväg runt den inledande fasen med testkörningar där målet är att etablera ett antal referensanläggningar. Det kommer att ta lite tid, men det arbete som nu utförs och den uppbyggnad av vår organisation som pågår kommer att ge resultat. Vi står nu starkt rustade finansiellt och organisatoriskt för att nå ett kommersiellt genombrott i större skala."

Axolot tillhör den minoritet bolag på listan med "hållbara" aktier som sjunkit hittills i år. Aktien är ner 17%