Kraftigt övertecknad emission

Cell Impacts emissioner tillför 78,4 MSEK. Företrädesemissionen övertecknades med 239 procent. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget. 

VD Pär Teike kommenterar:
 

  • Det positiva utfallet är ett tecken på högt förtroende från våra aktieägare och marknaden. Det är mycket positivt att Cell Impact nu tillförs ett betydande kapitaltillskott som möjliggör förstärkning av organisationen, ökade marknadsaktiviteter samt genomförande av planerade investeringar i ökad produktionskapacitet och processutveckling. Genom den riktade emissionen tillförs bolaget dessutom långsiktiga ägare som stärker ägarbilden.