Vinnande aktiestrategier, del 2

I början av maj publicerade hållbaraaktier.se ett inlägg "Vinnande aktiestrategier" om betydelsen av insideraktivitet och VD:s aktieinnehav i de bolag som varit kursvinnare de senaste åren. Betydelsen av olika faktorer härrör från den omfattande genomgång av de senaste årens kursvinnare på svenska börserna som hållbaraaktier.se genomfört. Genomgången visar att en del faktorer varit gemensamma för en övervägande andel av dessa ”aktieraketer”. 

På länken kan du beställa rapporten "100+ kursvinnare 2013-2018" med alla slutsatser och även ett axplock av referat från artiklar om vinnande aktiestrategier.

Till faktorerna insideraktivitet och VD-innehav lyfter vi i denna rapport fram den senaste kvartalsrapportens betydelse som indikator på kommande kursvinnare;

  • Marknadens reaktion på rapporten
  • Omsättning/aktie jämfört med föregående år
  • Vinst/aktie jämfört med föregående år
Den senaste kvartalsrapporten är en stark indikation på kommande kursutveckling. Bland kursvinnarna i Large och Mid cap-segmenten de senaste 5 åren var kursreaktionen på den senaste rapporten innan uppgångsperioden ofta positiv. Kursvinnarna gick ofta att hitta bland de som gick upp i samband med att rapport släpptes. Dvs de som överraskade marknaden precis innan perioden tenderade att fortsätta att gå bra. 


Bland småbolag, där ju de flesta "hållbara" bolagen ingår, så var denna faktor däremot inte viktig. Detta kan då vara en liten tröst i nuvarande skede på börsen då en övervägande andel av de "hållbara" bolagen noterat en negativ kursreaktion i samband med Q1 2019 (se tabell nedan). Hela 66% av de bolag som rapporterat och är med på listan nedan sjönk i samband med rapporten. 

Att en så hög andel noterade negativ kursreaktion i samband med rapporten får ses som en indikation på att förväntningarna är högt uppdrivna just nu. Insiders fortsätter emellertid vara positiva. 20 bolag av de som rapporterat har hittills i år en positiv balans (övervikt köp) och bara 5 negativ. 

Av kursvinnarna de senaste 5 åren så noterade 75% ökad omsättning kvartalet innan uppgångsperioden och 64% en ökad vinst per aktie. Av de "hållbara" bolagen nedan så var det senaste kvartalet 73% som ökade omsättningen och 56% som ökade resultatet. 

Konklusion: Väljer vi bolag med positiv kursreaktion efter senaste rapporten som dessutom har den underbyggd med ökad försäljning och resultat så har vi ökat sannolikheten för att bolaget kan bli en kommande vnnare. Åtminstone vad gäller medelstora och stora bolag. Och givetvis med reservation för huruvida mönstret från de senaste fem åren upprepar sig.

I vinnande aktiestrategier del 3 så kommer vi ta upp andra faktorer som var gemensamma för många av de senaste årens kursvinnare. Följ detta på hemsidan, i nyhetsbrevet eller på facebook.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter