Metacon: Kraftigt övertecknad emission

Metacons kurs steg efter det att bolaget meddelat i pressmeddelande att företrädesemissionen tecknats till 304%. Det innebär att bolaget tillförs cirka 35 mkr. 

  • ”Jag är väldigt tillfreds med utfallet av nyemissionen och vill rikta mitt uppskattande till samtliga som tecknade. Vi har genom denna kapitalanskaffning ökat vår förmåga att än mer aggressivt etablera oss som en nyckelspelare på den växande marknaden för vätgastillämpningar ”, kommenterar Chris Tornblom, VD Metacon.

Kommentar Hållbaraaktier.se: 
  • Metacon är en av de mest lyckosamma nyintroduktionerna de senaste 12 månaderna. Förra sommaren kunde man teckna aktier till 0,35 kr. I går stängde kursen på 1,50 kr. Enbart 2019 ärt aktien upp 108%