Hållbara Aktier: Kursen mer än halverad för forna vinnaren 

Fagerhult var en kursvinnare i 5-årsperspektivet 2013-2018 då totalavkastningen uppgick till 280%, trots att kursen började sjunka redan sommaren 2017 efter toppnoteringen runt 130 kr. Bakgrunden till den starka långsiktiga utvecklingen beskrivs separat i kursvinnaranalysen.

I dag är kursen 61 kr.

Den senaste delårsrapporten togs emot negativt. Där sammanfattades utvecklingen så här:
 

  • "Första kvartalet 2019 bjöd på blandade resultat. Övergripande kan noteras att både orderingång, nettoomsättning, rörelseresultat och kassaflöde var högre än första kvartalet 2018. Det fanns betydande skillnader mellan affärsområdena, några positiva och några negativa, och de regionala utmaningar som redovisades för förra kvartalet hade en negativ inverkan på den organiska utvecklingen.
  • Under kvartalet slutfördes förvärvet av 100 % av aktierna iGuzzini illuminazione S.p.A.. Förvärvet skapar ett nytt ledande belysningsföretag med en tydlig tredjeplats på den europeiska marknaden. iGuzzini har konsoliderats från och med den 1 mars."
Vidare kommenterade VD att 
  • "På kort- och medellång sikt har vi nu börjat vidta
    åtgärder för att stärka resultatet i några av de regioner där vi har utmaningar.
  • Vi har också inlett ett strategiarbete för att ytterligare stärka koncernen och dra nytta av att vi nu är ett av Europas största och mest framgångsrika belysningsföretag.
  • Som en del av strategigenomgången arbetar vi också med uppkopplade belysningslösningar, connectivity, för att säkerställa att vi även framöver fortsätter ha ett marknadsledande kunderbjudande.
  • Hittills har 2019 varit, och kommer att förbli, ett intensivt och aktivt år för alla inom Fagerhult-koncernen. Vi ser fram emot utmaningen."