Green Landscaping levererar i linje med strategin - Hållbara Aktier

Green Landscaping meddelade igår att bolaget tecknat ett avtal om att förvärva Mark & Trädgård Skottorp som omsatte 48 mkr 2018. Avtalet är en del av strategin att förvärva redan lönsamma bolag och sedfan realisera synergier om några % i förbättrad resultatmarginal. Förvärvet betalas med en riktad nyemission till säljarna samt kontant. Detaljer runt pris offentliggörs inte och inte heller bolagets vinst 2018 som ännu inte är officiellt rapporterad. 2017 omsatte bolaget 33 mkr med en vinst före skatt på 5,3 mkr. Bolaget hade då tredubblat omsättning och femdubblat resultatet på fyra år.
 
Hållbaraaktier.se noterar att Green Landscaping levererar i linje med strategin och att detta förvärv tillför cirka 5% i omsättning. Bolagets mål är att långsiktigt växa med 10% per år och uppnå en EBITA-marginal på 8%. Hållbaraaktier.se behåller sin köprekommendation.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter