Hållbara Aktier: När vänder kursen?

Triborons börsintroduktion blev som bekant mycklet lyckad. Introduktonen skedde till kursen 8,80 kr och emissionen var kraftigt övertecknad. 

Aktien har emellertid fallit tillbaka rejält efter den initiala haussen som då tog aktien över 20 kr. Slutkurs på tisdagen blev 11,20 kr. Den första delårsrapporten som noterat bolag visade på noll i intäkt. VD kommenterade bland annat enligt följande:

  • ” Många aktieägare vill se snabba resultat från oss, men det viktigaste för mig som VD är att skapa aktieägarvärde över tid. Triboron befinner sig fortfarande i ett tidigt skede av kommersialiseringsfasen och vi verkar i en konservativ bransch med ibland långa säljcykler, innefattande kompletterande verifieringstester. Jag är stolt över att leda ett svenskt miljöteknikföretag som kan minska utsläppen här och nu – inte om 20 år.”
  • ” Jag kan i övrigt notera ett stort intresse för Triborons teknologi från många delar av världen, inte minst bränsleproducenter där vi befinner oss i olika faser av engagemang. Här kan nämnas bolag från regioner som Norden, övriga Europa, Asien och Sydamerika.”
  • ”Ordervärderna från våra distributörer har än så länge varit begränsat och kan i nuläget under vissa kvartal vara noll beroende på lagerstatus och på när beställningarna läggs mot Triboron men kommer nu att öka i takt med att distributionen byggs ut.”
Hållbaraaktier.se bedömer att avsaknaden av positiva nyheter tynger kursen, i värsta fall ner mot introduktionsnivån 8,80 kr. Däremot blir det nog en rejäl kursreaktion uppåt om bolaget kommer i mål med ett viktigt avtal med exempelvis en större bränsleproducent.