Lyckad start på First North

Slitevind blir det fjärde noterade bolaget som listas av Hållbaraaktier.se med inriktning mot produktion av förnyelsebar energi. De övriga är vindkraftsbolagen Eolus Vind och Arise samt Etrion (solkraft).

Introduktionen på First North blev lyckosam. Den andra handelsdagen stängde kursen på 45 kr vilket kan jämföras med senast noterade kurs på marknadsplatsen Pepins på 35 kr (190520). Kursen där hade då stigit med hela 67% den senaste 12 månaderna.

På bolagets hemsida ges nedan information om strategi och inriktning 

  • ”Slitevind AB (publ) grundades 1992 i Slite och är en etablerad aktör inom förnybar och miljövänlig vindkraftsproduktion. Koncernen äger driftsatta vindkraftverk till ett bokfört värde om cirka 600 Mkr.
  • Bolaget befinner sig i en tillväxtfas och har sedan 2015 ökat den årliga produktionen från cirka 75 GWh till dagens cirka 260 GWh. Slitevinds vindkraftverk är fördelade över stora delar av Sverige med parker på exempelvis Gotland, Öland, Skåne och på Orust samt i Ludvika, Sandviken, Bollnäs och Nordanstigs kommuner, tillkommer gör även fyra vindkraftverk i Finland.
  • Slitevinds målsättning är att vara drivande i konsolideringen av marknadssegmentet. De strukturella förändringar som genomförts de senaste åren har sänkt bolagets break-even nivå från drygt 50 öre till knappt 35 öre räknat som total intäkt per kWh för el och elcertifikat, en mycket konkurrenskraftig nivå för produktion av förnybar och miljövänlig elektricitet.”