Vilken kategori aktier har gått bäst? - Hållbara Aktier

  • Hur utvecklas egentligen bolagen med stark ”hållbarhets”-inriktning? 
  • Vilken typ av bolag går bäst?

 
Hållbarhet är ett mycket brett begrepp och en lista med ”hållbara” aktier kommer därför innehålla bolag med mycket olika verksamhetsinriktning. Hållbaraaktier.se listar i nuläget 62 bolag som antingen verkar i en ”miljöbransch” inriktade mot miljö eller teknik som främjar hållbarhet - eller har ett starkt hållbarhetsarbete. 
 
Totalt sett har dessa bolag (190526) i genomsnitt gått upp med 27% under året och 17% de senaste sex månaderna. OMX Affärsvärldens generalindex har under motsvarande perioder gått upp 13% respektive 9%. De hållbara bolagen har alltså totalt sett en dubbelt så bra kursutveckling. Justerar man för utdelning så minskar skillnaden en aning.
 
Fortsättningsvis fokuserar vi i denna analys tidsperspektivet sex månader för att få bort börsens decembersättning ur bilden. Då kan vi konstatera att endast 41% av bolagen gått bättre än ovan index. Förklaringen till att kollektivet hållbara bolag som helhet gått bättre är att vi det finns flera bolag som gått rejält bra än som gått rejält dåligt. Exempelvis har 11 gått upp över 50% medan ”bara” 4 sjunkit med mer än 50%. De som stigit mest är:

 
De som gått sämst är:

 
Det är alltså ingen generell hausse i sektorn hållbara bolag men däremot ett antal mycket lyckosamma bolag. Vilken typ av bolag är det då som har gått bäst?
 
Hållbaraaktier.se har delat in bolagen i 12 kategorier i syfte att öka förståelsen för vad som gått bäst respektive sämst. Några bolag återfinns i flera kategorier. Nedan tabell visar vilka bolag som ingår i respektive kategori och hur de utvecklats. De kategorier som har gått bättre än generalindex är:
 

  • ”Produkter för förnyelsebar energi” +77%
  • ”Bränsleceller” +42%
  • ”Rening av vatten, luft etc” +16%
  • ”Energiproduktion” +13%
  • ”Starkt hållbarhetsarbete” +11%

 
Noterbart är att kategorierna ”produkter för energieffektivisering” och ”fastighetsrelaterade produkter” utvecklats relativt svagt med -23% respektive +5%.
 
Här kan noteras att kundkategorin fastighetsägare är gynnade av fortsatt låga räntor och i huvudsak har gott utrymme för investeringar som kan höja driftsnettot och därmed fastighetsvärdet. Flera av bolagen i denna kategori erbjuder lösningar som ökar energieffektivitet med bra ROI för fastighetsägaren. Utöver att miljösatsningar är långsiktigt rätt. Fastigheter är den största tillgångsklassen som finns men kännetecknas även av att vara en sektor som är förhållandevis långsam på att anamma ny teknik. Vi tror att den ökade fokuseringen på hållbarhet kommer öka intresset för ny teknik samtidigt som makro är fördelaktigt för investeringar. Detta talar för en bättre utveckling för ovan två kategorier av bolag framledes.

Vilket bolag tror du blir nästa kursvinnare? Ditt aktietips i form av en minianalys publiceras på Hållbaraaktier.se efter granskning

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter